- کلان نیوز
پیوند مسائل آب لرستان و خوزستان/ یک عمر تشنه لبِ چشمه! 10 مرداد 1400

پیوند مسائل آب لرستان و خوزستان/ یک عمر تشنه لبِ چشمه!

مهر – گروه استان‌ها: کاهش بارش‌ها در لرستان منجر به بروز خشکسالی بی سابقه در این استان شده است تا بهار و تابستان خشکی در انتظار کشاورزان لرستانی باشد و خسارات میلیاردی روی دست کشاورزان بماند. پاییز و زمستان ۹۹ در حالی سپری شد که شاهد بارش قابل توجهی در استان نبودیم و شکل بارش‌ها […]