- کلان نیوز
شورای صنفی اکران امروز جلسه‌ای نداشت/ تصمیم‌گیری در جلسه سمفا 02 شهریور 1400

شورای صنفی اکران امروز جلسه‌ای نداشت/ تصمیم‌گیری در جلسه سمفا

سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی و عضو شورای صنفی نمایش در گفتگو با مهر درباره چگونگی برگزاری جلسه شورای صنفی نمایش گفت: تا جایی که مطلع هستم امروز جلسه شورای صنفی برگزار نشد بلکه جلسه برگزار شده مربوط به بحث‌های تغییر کاربری سینماها بود که به صورت متداول و با ترکیب اعضای مشخصی برگزار می‌شود […]