- کلان نیوز
نشست تخصصی «تبعات اجتماعی طرح جامع کلانشهر اراک» 08 مهر 1400

نشست تخصصی «تبعات اجتماعی طرح جامع کلانشهر اراک»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «تبعات اجتماعی طرح جامع کلانشهر اراک» عصر چهارشنبه با محوریت بررسی رویکردهای اجتماعی طرح جامع کلانشهر اراک، بررسی طرح جامع کلانشهر اراک از منظر نظام مسائل شهری، ارزیابی عوامل اثرگذار طرح جامع کلانشهر اراک در ایجاد آسیب‌های اجتماعی، سنجش تحقق پذیری فضای خدمات شهری و نقش آن در پیشگیری […]