- کلان نیوز
چرخش از «نتیجه محور بودن» به «کارآمدبودن برنامه های درسی» 17 مرداد 1400

چرخش از «نتیجه محور بودن» به «کارآمدبودن برنامه های درسی»

به گزارش مهر، حسن ملکی اظهار کرد: تحول در انواع برنامه‌های درسی و چرخش از تک بعدی بودن به چند بعدی بودن و از نتیجه محور بودن صرف به برنامه‌های درسی کارآمد، از مهمترین سیاست های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد. چرخش از یادگیری موضوعی و دانشی، باید به سوی اندیشه ورزی […]