- کلان نیوز
زنان و همه افغان ها باید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشند 18 شهریور 1400

زنان و همه افغان ها باید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشند

به گزارش مهر به نقل از الجزیره، «حامد کرزای» رئیس جمهور اسبق افغانستان طی سخنانی از تشکیل دولت پیشبرد امور در افغانستان حمایت کرد. بر اساس این گزارش، کرزای گفت: تشکیل دولت پیشبرد امور برای فعال کردن نهادهای دولتی ضروری بود. باید نواقص دولت پیشبرد امور برطرف شود و زنان و همه افغان‌ها حق دارند […]