- کلان نیوز
تلاش گسترده برای ورود اسکی روی آب به المپیک 26 مرداد 1400

تلاش گسترده برای ورود اسکی روی آب به المپیک

به گزارش مهر، علیرضا مهر صادقی از هماهنگی با فدراسیون جهانی برای هدف گذاری و ایجاد شرایط لازم جهت عضویت در ioc گفت: فدراسیون جهانی اسکی روی آب (iwwf ) به عنوان متولی اصلی این رشته در دنیا با کمک فدراسیونهای قاره ای از جمله کنفدراسیون آسیا برنامه هدفمندی را تدارک دیده تا شرایط و […]