- کلان نیوز
استاندار آتی سمنان «بوروکراسی»را کاهش دهد/ رفع مانع بزرگ تولید 29 شهریور 1400

استاندار آتی سمنان «بوروکراسی»را کاهش دهد/ رفع مانع بزرگ تولید

مهر، گروه استان‌ها: «دولت سیزدهم دولت جوان و انقلابی است که از ویژگی‌های آن تسریع در رسیدگی امور محسوب می‌شود» این جمله‌ای است که نزدیکان دولت در بدو روی کار آمدن رئیسی و شناسایی وزرای اقتصادی او مطرح می‌سازند. ادعایی که در همین هفته‌های نخست دولت سیزدهم هم نشان داده نزدیک به واقعیت است چرا […]