- کلان نیوز
احسان پور: کشتی ایران از اصل خود دور شده است 25 شهریور 1400

احسان پور: کشتی ایران از اصل خود دور شده است

به گزارش مهر، بهنام احسان پور در مورد حضورش به عنوان مربی در اردوهای تیم‌های ملی گفت: هم اکنون ۳۰ سال سن دارم و به دلیل مشغله‌های زندگی و سختی شرایط تمرینات چند ماه پیش از دنیای قهرمانی خداحافظی کردم. من در سبک وزن کشتی می‌گرفتم و برای کشتی گیری مانند من ادامه کار بسیار […]