• امروز : دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

اینترنت ماهواره ای

09خرداد
شرکت چینی با ۱۰ هزار ماهواره رقیب استارلینک می شود

شرکت چینی با ۱۰ هزار ماهواره رقیب استارلینک می شود

شرکت «شانگهای لانیجان هانگکویینگ تکنولوژی» چین تصمیم دارد خوشه ماهواره هانگهو-۳ خود را به فضا پرتاب کند.

06خرداد
روسیه اینترنت ماهواره ای استارلینک را مختل کرد

روسیه اینترنت ماهواره ای استارلینک را مختل کرد

روسیه روش هایی نوین و کارآمد بیشتری برای غیرفعال کردن سرویس استارلینک در اوکراین یافته است.