• امروز : دوشنبه - ۲۵ تیر - ۱۴۰۳

انتخابات ریاست جمهوری

13خرداد
کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فسادستیز نیاز دارد

کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فسادستیز نیاز دارد

وزیر اسبق کشاورزی گفت: کشور به رئیس‌جمهوری توانمند، عدالت‌گرا و فسادستیز نیاز دارد.