- کلان نیوز
اجرای پویش همگانی «ورزشی شو» در مراکز واکسیناسیون پایتخت 19 شهریور 1400

اجرای پویش همگانی «ورزشی شو» در مراکز واکسیناسیون پایتخت

به گزارش مهر، امیر محسنی، با اشاره به پیک پنجم کرونا و اثرات این پیک بر سلامت روح و جسم شهروندان گفت: با گذشت ۱۸ ماه از شروع پاندمی کرونا، باید شهروندان را بیش از گذشته به انجام ورزش در محیط‌های باز همچون پارک‌ها، فضاهای ورزشی ایمن و منازل و توجه به سلامت روح و […]