- کلان نیوز
مامورین منابع طبیعی ضابطین خاص دادگستری می شوند 29 شهریور 1400

مامورین منابع طبیعی ضابطین خاص دادگستری می شوند

به گزارش مهر به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مأمورین منابع‌طبیعی بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری در ردیف ضابط خاص دادگستری محسوب شده و هر گونه تخریب و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی اتفاق بیفتد می‌توانند […]