- کلان نیوز
محکومیت سه متخلف صید و شکار غیرمجاز در نهاوند 19 شهریور 1400

محکومیت سه متخلف صید و شکار غیرمجاز در نهاوند

مهرداد سلگی در گفتگو با مهر اظهار کرد: این متخلفان در جریان گشت و کنترل کارشناسان و گزارشات حامیان محیط زیست، با پیگیری کارشناسان این اداره تحت تعقیب قرار گرفتند و با همکاری مراجع قضائی ذیربط به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. رئیس اداره محیط زیست نهاوند ادامه داد: از شهروندان شهرستان تقاضا داریم که […]