- کلان نیوز
قدرتمند ترین رقبای خانواده در دنیای مدرن چیست؟ 09 مهر 1400

قدرتمند ترین رقبای خانواده در دنیای مدرن چیست؟

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه- غلامرضا ترابی: در عصر سنت مهمترین نهاد شکل دهنده به هویت افراد خانواده بود که وظیفه اجتماعی کردن آنها و آماده سازی شأن برای پذیرش نقش در جامعه بر عهده این نهاد بود. خانواده نهادی بود که بر خلاف امروز، چندین وظیفه و کارکرد اساسی داشت. خانواده در شکل قدیمی آن […]