به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، با در نظر گرفتن آمار ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان مشمول حمایت‌های قانونی تأمین‌اجتماعی در حوادث ناشی از کار، ضریب شیوع حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ در میان این افراد ۳/۳ در هزار نفر بوده که به این معناست که به‌طور متوسط به ازای هر هزار نفر از بیمه‌شدگان احتمال وقوع حادثه برای ۳/۳ نفر در سال وجود دارد.
علت بروز ۸۱ درصد از این حوادث، بی‌احتیاطی گزارش شده و ۹۶ درصد از حادثه‌دیدگان مرد و ۵۴ درصد آنان مجرد بوده‌اند. بیشترین فراوانی نوع حادثه نیز مربوط به ضرب‌خوردگی، سقوط کردن و لغزیدن و بریدگی و قطع اعضا به ترتیب با ۲۵، ۱۶ و ۱۰ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۰ و بر اساس آمارهای سازمان تأمین‌اجتماعی، بیشترین حادثه شغلی مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹ سال به ترتیب با ۲۳ و ۲۰ درصد و بیشترین اعضای حادثه‌دیده نیز دست چپ و پا به ترتیب با ۴۲ و ۲۵ درصد بوده است.
آمارها همچنین حاکی از آن هستند که ۸۸ درصد از حوادث ناشی از کار منجر به بهبودی کامل فرد حادثه‌دیده شده و تنها یک درصد از حوادث ناشی از کار منجر به فوت حادثه‌دیده شده است. مابقی حوادث نیز منجر به ازکارافتادگی کلی یا جزئی شده است.
بر اساس آمارهای ملی، حوادث ناشی از کار علاوه بر آنکه تبعات اجتماعی و اقتصادی دامنه‌داری دارند سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و درمانی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند و با توجه به اینکه بی‌احتیاطی مهم‌ترین دلیل بروز حوادث ناشی از کار است، به نظر می‌رسد که آموزش کارگران و ارتقای فرهنگ ایمنی شغلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان مهم‌ترین و بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، در زمان بروز حوادث ناشی از کار، خدمات متنوعی به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد. پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان و بازتوانی حادثه‌دیدگان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی و همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان حادثه‌دیدگان متوفی از جمله خدماتی است که سازمان تأمین‌اجتماعی به حادثه‌دیدگان ناشی از کار ارائه می‌دهد.
حوادث ناشی از کار سالیانه هزاران میلیارد تومان برای اقتصاد کشور و به تبع آن برای سازمان تأمین‌اجتماعی هزینه ایجاد می‌کند و هزینه‌های فردی و اجتماعی آن نیز برای افراد و خانواده‌های حادثه‌دیده غیرقابل محاسبه است که می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر برای ارتقای آموزش و ایمن‌سازی محیط کار، از بروز حوادث ناشی از کار پیشگیری کرد.
در این میان بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در حوادث ناشی از کار، در مواردی چون هزینه درمان و بازتوانی، مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی و نیز مستمری بازماندگان، تحت پوشش حمایت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و نداشتن بیمه اجتماعی و درمانی؛ می‌تواند تبعاتی جدی برای فرد حادثه‌دیده و خانواده وی از حیث هزینه‌های درمان و معیشت در بر داشته باشد.