به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۱ آگوست ۳۵۳ هزار آمریکایی تحت پوشش بیمه کار خود را از دست داده‌اند.

این تعداد بیشتر تعداد بیکاران هفته گذشته آمریکا است و فراتر از آن چیزی است که کارشناسان انتظار داشتند اتفاق بیافتد.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند این هفته حداکثر ۳۵۰ هزار نفر بیکار شوند.

با این حال تعداد بیکاران این هفته آمریکا نزدیک به تعداد ۳۴۹ هزار. نفری هفته گذشته که پایین‌ترین تعداد بیکاران هفتگی در دوره کرونا است باقی ماند که کارشناسان این را نشانه‌ای از تداوم روند بازار کار در این کشور می‌دانند.

تعداد افرادی که به طور مداوم از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند این هفته با افت اندک ۳ هزار نفری به ۲.۸۶ میلیون نفر رسید.

تعداد افرادی که تحت پوشش انواع برنامه‌های حمایتی قرار. دارند این هفته با اندکی افزایش به ۱۲ میلیون نفر رسید. یک سال پیش در. اوج بحران کرونا این رقم به ۲۷.۵ میلیون نفر رسیده بود.