به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ دشتی غواص ایرانی، که بهمن سال جاری به دریای بایکال قطب شمال سفر کرده بود، برای اولین بار پس از برش و شکستن یخ‌های قطبی، در زیر آب‌های این دریا غواصی کرد.
دریای بایکال واقع در سیبری قطب شمال ۲۵ تا ۳۰ میلیون سال قدمت داشته و از بستر آن بقایای دایناسورها و ماموت‌های ماقبل تاریخ کشف شده است.
همچنین مستندی با نام ” سفر به قطب ” از پروژه مذکور ساخته شده که در حال انجام مراحل فنی است.