به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان، یکتا جمالی در حرکت اول یکضرب وزنه ۸۶ کیلو را با موفقیت بالای سر برد. او در حرکت دوم ۹۰ کیلو را با موفقیت مهار کرد. او در تلاش سوم ناکام ماند تا به مدال برنز بسنده کند.

نماینده کشورمان در دوضرب هم مدال گرفت. وی در حرکت اول و دوم موفق شد وزنه ۱۰۷ و ۱۱۵ کیلو را بالای سر ببرد. تلاش سوم جمالی برای ۱۱۹ کیلو به نتیجه نرسید تا به مدال نقره این حرکت برسد.

در مجموع رقابت دسته ۸۱ کیلوگرم، یکتا جمالی به مدال نقره رسید. نمایندگان گرجستان و روسیه هم اول و سوم شدند.

منبع : مهر