به گزارش خبرگزای مهر دو منبع آگاه از هلنیک پترولیوم، بزرگترین پالایشگاه نفت یونان، گفتند که این پالایشگاه یک توافق اولیه برای به دست آوردن منابع نفت خام بیشتر از عربستان سعودی منعقد کرده است.

یکی از منابع به رویترز گفت: «توافق اولیه برای افزایش مقادیر نفت خامی که هلنیک پترولیوم از عربستان سعودی خریداری خواهد کرد به منظور تضمین عرضه روان تر سوخت به بازار یونان حاصل شده است».

عربستان سعودی ۸ درصد نفت خام مورد نیاز این پالایشگاه را در سال گذشته تأمین کرد و پنجمین تأمین کننده بزرگ پالایشگاه پس از قزاقستان، عراق، روسیه و مصر است.

منبع : مهر