به گزارش ایسنا، تیم ملی شمشیربازی سابر زنان ایران قرار بود در جام‌جهانی یونان شرکت کند که این اعزام لغو شد.
یونان به شمشیربازان ایران ویزا نداد و حتی فدراسیون به دنبال گرفتن ویزای ملی بود که باز هم دریافت این ویزا انجام نشد و سابریست‌ها جام‌جهانی یونان را از دست دادند.
نجمه سازنچیان، کیانا باقرزاده، شیدا عالمی و فائزه رفیعی ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل می دادند.
جام جهانی شمشیربازی سابر زنان از جمعه آغاز می شود و پیمان فخری نیز در این مسابقات به عنوان داور حضور دارد.
انتهای پیام