به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری‌های مشترک انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با محوریت تشدید نظارت‌ها بر اماکن تولید اغذیه و ارائه آموزش‌های مشترک، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تعدادی از مسئولان معاونت بهداشت وزارت بهداشت امضا شد.
علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به وظایف و رسالت‌های مهم انستیتو تحقیقات تغذیه کشور در حوزه غذا، اجرای این تفاهم نامه را از مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی این مرکز دانست.
وی در ادامه غذا را در کنار دارو، کالایی شبه استراتژیک خواند و افزود: آلودگی‌های غذایی می‌تواند آثار زیانبار امنیتی و اجتماعی به همراه داشته باشد و با اقداماتی نظیر گسترش اینگونه همکاری‌ها باید به سمتی حرکت کرد تا این مسئله فراملی، بیش از هر زمان دیگر استانداردسازی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترسیم نقشه راه علمی و استاندارد را در نظام صنفی از مهم‌ترین اهداف انعقاد این تفاهم نامه دانست و اظهار کرد: تأمین امنیت غذا از مزرعه تا سفره، گزاره‌ای جهانی است که بارها شنیده ایم و نشان از اهمیت مسیر تولید، توزیع و تهیه غذا از حوزه کشاورزی تا سفره مردم دارد.
به گفته وی، تغییر الگوی غذایی و سبک زندگی مردم تنوع بسیاری پیدا کرده و شاید بیشترین تعداد صنوف در همین حوزه مواد غذایی در حال فعالیت هستند.
زالی تصریح کرد: تا سه دهه گذشته فرهنگ غذای بیرون بر در کشور تعریف نشده بود اما اکنون مردم برای تأمین بخش زیادی از مواد غذایی مورد نیاز خود از این ظرفیت بهره می‌برند.
وی با تاکید بر اهمیت بالا بردن سطح دانش مردم و اصناف در زمینه تأمین مواد غذایی سالم، اظهار کرد: از مهم‌ترین ابعاد این تفاهم نامه ایجاد فرآیندها و تهیه بروشورها و راهنماهای سمعی و بصری برای ارتقای سطح سواد سلامت مردم و صنوف مواد غذایی است و با این اقدامات وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انستیتو تغذیه تا حد زیادی نقش خود را در این زمینه ایفا می‌کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه با اشاره به تراکم بالای صنوف و اتحادیه‌های صنفی در پایتخت، عنوان کرد: بخش بسیاری از این صنوف در حوزه مواد غذایی فعالیت می‌کنند و از آنجا که غذا نیازی برای تأمین انرژی، کالری و سلامت است، نباید تبدیل به عاملی برای تهدید سلامت جامعه باشد.
زالی از افزایش بار بیماری‌ها در دنیا و کشور با گسترش بیماری‌های منتقله از غذا خبر داد و افزود: القای نگاه آکادمیک و طراحی پروتکل‌ها و استانداردسازی مواد غذایی و مصون سازی آنها بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای است که ظرفیت مهمی محسوب می‌شود.
وی در پایان بر اهمیت استقرار اختیارات نظارتی وزارت بهداشت بر این‌حوزه، حتی در صورت همکاری با سایر نهادها، تاکید کرد و گفت: غذا، موضوعی سلیقه‌ای و درون صنفی نیست و ذی صلاح ترین نهاد نظارتی، وزارت بهداشت است، این نگاه باید تقویت شود و امیدواریم تمام مفاد این تفاهم نامه به صورت برنامه‌ای عملیاتی اجرا شود.