مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خیرنگار مهر در خصوص اخرین وضعیت پرونده متروپل و اینکه گفته شده که ۲۱ متهم داشت اما برای ۲۰ متهم کیفرخواست صادر شده است گفت: بله بنده هم این مورد را در اخبار دیدم اما باید بگویم که برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و کسی نیست که جا مانده باشد.
وی افزود: در این واقعه عده‌ای فوت و عده‌ای مصدوم شدند. عده‌ای قصور و تقصیرشان قابل تعقیب شناسایی شد. برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و سومین جلسه دادگاه برگزار شد.
ستایشی ادامه داد: همه متهمان بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضور دارند، جلسه علنی نیست اما همه چیز تحت کنترل است و کار با سرعت و دقت لازم در دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز صورت می‌پذیرد نظریه کارشناسی در این پرونده انجام شده است.