به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشورمان اظهار داشت: رشته کشتی فراتر از ورزش ایران و جزیی از فرهنگ ماست. ما ثابت کردیم در هر حوزه‌ای می‌توانیم اثرگذار باشیم؛ حتی اقتصادی و سیاسی. اگر سخت هم می‌گیرم به دلیل این است که بچه ما نباید وارد هر فضایی بشوند. آنها به خوبی می‌دانند که کارشان کشتی گرفتن است، نه تحلیل فرهنگی، چون ما در همه حوزه‌ها کارشناس نیستیم.
وی تصریح کرد: بچه‌ها باید بدانند تا روزی که کشتی می‌گیرید، فقط به کشتی فکر کنند. زندگی، مادر و پدرتان باید کشتی باشد تا موفق شوید. بی تردید کشتی‌گیر تا روزی که سرباز است و بگوید چشم می‌تواند مدال بگیرد ولی اگر ادای سردارها را در بیاورد، مدال نخواهد گرفت. من حتی برای اعزام ملی پوش وزن ۸۶ کیلوگرم به مسابقات امیدهای جهان هم نظر خودم را به کادر فنی گفتم و معتقد بودم غلامی را به ناحق راهی مسابقات کردید.
دبیر درباره اظهارات اخیر برخی کشتی گیران گفت: بچه‌های ما از سیاست چه می‌دانند؟ من با سابقه حضور در شورای شهر جرأت تحلیل سیاسی ندارم. هم اکنون هم کشتی مملکت دست ماست و باید به آن برسیم. کشتی گیران نماینده مردم ایران هستند و باید افتخارآفرینی کنند. آنها باید چیزی که خدا دوست دارد را انجام دهند. کشتی برای آحاد مردم ایران است، نه یک قشر سیاسی خاص. اولویت در هر زمینه‌ای باید کشتی باشد.