به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت درباره آثار پیوستن ایران به پیمان شانگهای در حوزه صنعت، گفت: آمار تجارت خارجی کشور روند رو به رشدی دارد. پیمان شانگهای بسیار معتبر است و کشورهای بزرگی در آن حضور دارند.
وی با بیان اینکه قطعاً پیوستن ایران به این پیمان برای ما دستاوردهای بزرگی خواهد داشت، تاکید کرد: هر چه ما در مجامع بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای وارد شویم، تجارت خارجی ما تسهیل خواهد شد.
وزیر صمت با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در وزارت صمت با همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم و اقدامات بسیار خوبی برای تأمین سرمایه در گردش انجام شد.
فاطمی‌امین بیان کرد: برای مثال، امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد منابع بیشتر تخصیص داده می‌شود و ۵۰ همت برای نوسازی واحدهای تولیدی تخصیص داده شد. علاوه بر این، قرار شد بانک‌ها به اندازه ۵۰ همت، اوراق بدهی واحدهای تولیدی را ضمانت کنند.