به گزارش خبرگزاری مهر، پیر حسین کولیوند رییس جمعیت هلال احمر در نشست مشورتی روسای جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یاسین احمد عباس، رییس هلال احمر عراق دیدار و گفت وگو کرد.
محور مذاکرات در این دیدار ساخت بیمارستان توسط جمعیت هلال احمر عراق در بغداد و تامین نیروی متخصص، دندانپزشکان، تیم های جراحی و ارتوپدی توسط جمعیت هلال احمر ایران بود.