به گزارش مهر، کامران فرمانپور در این رابطه گفت: پایش شبانه واحدهای صنعتی شهرستان خرم‌آباد به منظور شناسایی و برخورد با منابع آلاینده احتمالی محیط زیست و جلوگیری از تخلفات در خارج از ساعات اداری به صورت دوره‌ای در حال اجرا است.

وی گفت: در پایش شبانه کارشناسان محیط زیست این اداره حضور دارند و واحدهای تولیدی و صنعتی به لحاظ وضعیت زیست محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پایش زیست‌محیطی شبانه صنایع و واحدهای تولیدی خرم‌آباد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اهمیت رعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی توسط واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی در جلوگیری از بروز آلودگی و کاهش اثرات نامطلوب آن، کارشناسان این اداره به صورت شبانه روزی نسبت به پایش این واحدها اقدام می‌کنند.

فرمانپور گفت: این بازدیدها و نظارت‌های شبانه برای پیشگیری از هرگونه آلودگی احتمالی ناشی از پساب خروجی توسط تصفیه خانه‌ها و همچنین فعالیت و کارکرد تصفیه خانه‌ها و سایر صنایع که منجر به آلودگی آب خاک و هوا می‌شوند صورت می‌گیرد.

وی افزود: طی این پایش ها از صنایع نمونه برداری انجام می‌شود و در صورت آلاینده بودن صنعت، در لیست صنایع آلاینده‌های قرار گرفته و در صورت تشدید آلایندگی این اداره از طریق مراجع قضائی اقدام به پلمب صنایع متخلف می‌کند.