دومین دوره مسابقات از ۱۶ تا ۲۳ اسفند به میزبانی استان خوزستان و شهر اهواز برگزار شد.
به گزارش ایسنا، نفرات برتر در رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان به شرح زیر است:
در رده سنی نوجوانان:
دسته ۵۲ کیلوگرم
۱ – زهرا زراعت پیشه ۲۳۲.۵ کیلوگرم
۲ – مانا امرائی ۲۲۵ کیلوگرم
۳ – راحله تاجیک ۲۲۵ کیلوگرم
دسته ۵۷ کیلوگرم
۱ – کژال مریدپور ۲۳۲.۵ کیلوگرم
۲ – سعیده عسل شیرینی فر ۲۰۷.۵ کیلوگرم
۳ – فخرالملوک کوثری نژاد ۲۰۲.۵ کیلوگرم
دسته ۶۲ کیلوگرم
۱ – آیناز جعفری ۳۱۰ کیلوگرم
۲ – معصومه دادوی ۲۷۲.۵ کیلوگرم
۳ – عسل مرادی ۲۷۰ کیلوگرم
دسته ۶۹ کیلوگرم
۱ – عسل ایده لوئی ۳۱۰ کیلوگرم
۲ – فائزه اسمعیلی ۲۹۷ کیلوگرم
۳ – نرگس خیام ۲۴۰ کیلوگرم
دسته ۷۶ کیلوگرم
۱ – مهیا سهرابی دوست ۳۷۷ کیلوگرم
۲ – بهار بدیعی ۳۷۲.۵ کیلوگرم
۳ – بتول فیاض پور ۳۳۷ کیلوگرم
دسته ۸۴ کیلوگرم
۱ – هنگامه محمدی ۳۳۵ کیلوگرم
۲ – الینا شکری ۳۳۲ کیلوگرم
۳ – نرگس مرادی ۳۲۲.۵ کیلوگرم
دسته ۸۴ + کیلوگرم
۱ – آیدا باقری ۳۳۵ کیلوگرم
۲ – پریا گودرزی ۲۸۷ کیلوگرم
در رده سنی بزرگسالان
دسته ۴۷ کیلوگرم
۱ – فاطمه کریمی ۲۴۵ کیلوگرم
۲ – الهام نظری ۲۳۵ کیلوگرم
۳ – معصومه رضایی ۲۲۰ کیلوگرم
دسته ۵۲ کیلوگرم
۱ –  فاطمه احمدپور ۲۹۰ کیلوگرم
۲ – بهناز حاجیون ۲۶۷ کیلوگرم
۳ – ملیکا تیموری ۲۵۵ کیلوگرم
دسته ۵۷ کیلوگرم
۱– لیلا حاجتی ۳۱۵ کیلوگرم
۲ – حمیرا سورانی ۳۰۰ کیلوگرم
۳ – نسرین میرزایی ۲۹۵ کیلوگرم
دسته ۶۳ کیلوگرم
۱ –افسانه قلیچ ۳۷۵ کیلوگرم
۲ – مریم تحت ۳۳۷ کیلوگرم
۳ – فاطمه خالقیه ۳۰۲ کیلوگرم
دسته ۶۹ کیلوگرم
۱– شهلا قهرمانی ۴۳۰ کیلوگرم
۲ – سارا ایمانی ۴۲۲ کیلوگرم
۳ – فاطمه رنج پور ۴۰۵ کیلوگرم
دسته ۷۶ کیلوگرم
۱ – الهام سسلیمیان ۴۶۰ کیلوگرم
۲ – الناز وثوقی ۴۴۰ کیلوگرم
۳ – نسیم اکبریان ۴۳۰ کیلوگرم
دسته ۸۴ کیلوگرم
۱ – مریم فراهانی نیا ۴۱۷ کیلوگرم
۲ – الهام دهقانی ۴۱۵ کیلوگرم
۳ – زهرا هاشمی ۳۶۵ کیلوگرم
دسته ۸۴ + کیلوگرم
۱ – مینو شریفی ۴۳۵ کیلوگرم
۲ – الهه امیری ۴۲۵ کیلوگرم
۳ – مریم مرزبان ۴۰۵ کیلوگرم
انتهای پیام