خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: در این شماره از پادکست دکه روزنامه به بررسی گزارش‌هایی درباره رتبه بندی معلمان، درج قیمت تولیدکننده بر کالاها و شیوع کرونای امیکرون در اروپا پرداخته‌ایم.

منبع : مهر