به گزارش خبرنگار مهر، رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری امروز دوشنبه طی احکامی تکلیف مسئولیت دو سمت مهم و اجرایی در سال جاری را مشخص کرد.

به این ترتیب، امروز و طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی، محمود وفایی به عنوان مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری منصوب شد. محمود وفایی که پیش از این به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون مشغول بود امروز کار خود را به عنوان مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری آغاز کرد.

امروز و طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، مهرداد صفرزاده به عنوان رئیس جدید سازمان لیگ فدراسیون منصوب شد. صفرزاده که سابقه دبیری فدراسیون دوچرخه سواری را نیز در کارنامه خود دارد رسماً امروز به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون معرفی شد.

منبع : مهر