به گزارش مهر،«فیصل مقداد» وزیر امور خارجه و مهاجران جمهوری عربی سوریه طی پیامی خطاب به حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، اخذ رای اعتماد و شروع به کار او را تبریک و تهنیت گفت و نوشت: تصدی این سمت همه کسانی که با تجربه امیر عبداللهیان در امور بین الملل و امور منطقه آشنا هستند را خوشحال کرد.

وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه در این پیام همچنین بر لزوم تداوم همکاری میان وزارت امور خارجه های دو کشور برادر در راستای تحقق منافع مشترک و تحکیم و تقویت پایداری محور مقاومت در رویاروئی با نیروهای استکبار جهانی تاکید کرد.