به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج و مسئولانش این روزها درگیر پرونده مالی سنگینی هستند که با حکم دادگاه و در پیِ عدم معامله های صورت گرفته در این فدراسیون و عدم پرداخت مالیات آن طی ۱۰ سال گذشته ایجاد شده است. 
رقم مالیات تعیین شده برای فدراسیون شطرنج که فقط مربوط به یک سال (سال ۹۲) است به قدری بالا و سنگین است که وزارت ورزش را هم وادار به ورود و بررسی کرده است. در همین راستا گروه بازرسان این وزارتخانه امروز (شنبه ۹ مهرماه) در محل فدراسیون شطرنج مستقر شدند تا این پرونده و جوانب مختلف آن را ارزیابی کنند. 
رقم مالیات تعیین شده برای فدراسیون شطرنج ۱۷ میلیارد تومان است. این مالیات در پی معامله ٤ هزار میلیاردی خرید شکر و کود با کد اقتصادی فدراسیون که سال ۹۲ در دوره ریاست محمدجعفر کامبوزیا انجام شد، برای فدراسیون شطرنج تعیین شده است. 
البته مبلغ اصلی و اولیه ٩ میلیارد بود اما به خاطر دیر کرد به ۱۴ و بعد از آن به ۱۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.