به گزارش خبرنگار مهر، سینا کلهر بعد از ظهر پنجشنبه در اجلاسیه کمیته ورزش‌های رزمی یونسکو که در شهر شیراز برگزار می‌شد گفت: ورزش زورخانه ای ورزش دوستی و مهربانی است و ما صرفاً به دنبال توسعه یک ورزش بومی نیستیم بلکه به دنبال توسعه راهی به زندگی که اساس آن دوستی و مهربانی است هستیم.

وی تصریح کرد: هنرهای رزمی برای ما بیش از این ورزش باشد هنر زندگی، هنر مهربان بودن و هنر به دیگری فکر کردن است.

کلهر ادامه داد: ورزش پهلوانی هنر توجه همزمان به روح و جسم است و ما صرفاً به دنبال توسعه یک ورزش بومی نیستیم بلکه دنبال توسعه راهی به زندگی هستیم که اساس آن دوستی و مهربانی است.

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان داشت: به همین خاطر ورزش زورخانه ای ورزش دوستی و مهربانی برای ما است و امیدوارم با کمک شما این راه در همه جهان گسترش یابد.

منبع : مهر