واگذاری یک واحد مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند در تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان تهران به جای تخصیص زمین یک واحد مسکونی به مشمولین واگذار می شود.

منبع : مهر