محمود مزارع در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه ۶ ایستگاه پایش هوا در میدان احمدآباد، خیابان استانداری، باغ غدیر، جی، فرشادی و خیابان دانشگاه به علت قطعی برق از مدار خارج است، اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه باهنر با شاخص ۱۷۸ و میرزا طاهر با شاخص ۱۶۶ در شرایط ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه کاوه و ورزشگاه با شاخص ۱۰۲ و ۱۰۶ برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی ادامه داد: وضعیت کیفی هوا هم اکنون در ایستگاه خیابان پروین با شاخص ۷۵، انقلاب با شاخص ۹۸، بزرگراه خرازی با شاخص ۹۴، رودکی با شاخص ۱۰۰، رهنان با شاخص ۸۰ و میدان فیض با شاخص ۷۹ در وضعیت قابل قبول گزارش می‌شود.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: کیفیت هوای در شهر مبارکه با شاخص ۷۷، شاهین شهر با شاخص ۷۵ و سجزی با شاخص ۷۳ در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.