به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر اسبق عراق به اهداف برگزاری نشست مهم امشب گروههای سیاسی عراقی اشاره و تأکید کرد هدف از نشست امشب جریانات شیعه در منزل نوری مالکی، ایجاد یک ائتلاف سیاسی یا تشکیل بزرگترین فراکسیون در مجلس عراق نیست.

این ائتلاف با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هدف از این نشست، خارج کردن اعتراضات به روند انتخابات از یک چارچوب مذهبی و فرقه ای به سطح ملی با هدف ارائه دیدگاهها و راه حل ها برای بحران کنونی، تضمین ادامه روند دمکراتیک کشور از راههایی است که نظم و حاکمیت کشور را حفظ و بیانگر خواست و اراده ملت باشد.

در این بیانیه آمده است: هدف از این نشست ملی و چارچوب هماهنگی، ایجاد ائتلاف سیاسی جدید یا تشکیل بزرگترین فراکسیون در مجلس یا حذف هیچکدام از جریانات سیاسی نیست. بلکه هدف آن، ایجاد یک گفتگوی ملی برای بررسی راههای پایان دادن به بحران است.

منبع : مهر