به گزارش مهر، محمدمهدی حاج محمدی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «بیکاری ریشه بسیاری از بزهکاری هاست و حرفه آموزی و اشتغال زندانیان یکی از مولفه های اصلی اصلاح و تربیت آنهاست. در مسیر توانمندسازی و بازگشت سعادتمندانه آنان به آغوش جامعه و خانواده، اشتغال ۸۰ درصد زندانیان در سال جاری هدفگذاری شده است. الحمدلله تا امروز ۱۰ استان کشور به این هدف نائل شدند.»