به گزارش خبرنگار مهر، دلار در روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه در بازار توافقی به قیمت ۳۱,۳۹۵ تومان رسید، قیمت دلار در بازار هرات ۳۲۵۶۰، در بازار سلیمانیه ۳۳,۰۶۰ تومان و در سامانه سنا ۲۸۵۲۰ و در سامانه نیما ۲۸,۷۷۹ تومان است.
همچنین قیمت یورو نیز در سامانه سنا ۲۷۷۲۷ و در سامانه نیما ۲۷,۹۷۹ تومان و در بازار آزاد به ۳۲ هزار تومان و در بازار توافقی به ۳۰,۸۰۰ تومان رسید.