به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جدیدترین اظهارنظر خود اذعان کرد که این رژیم در حال نزدیک شدن به فروپاشی است.

بر اساس این گزارش، بنت در این خصوص اظهار داشت: ما در حال حاضر یک آزمون واقعی را سپری می کنیم. امروز، شرایط جدیدی پیش روی ما است. باید بگویم که اسرائیل با خطر فروپاشی مواجه است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی عنوان کرد: اسرائیل در حال حاضر بر سر یک دو راهی تاریخی قرار دارد. خطر فروپاشی همچنان به قوت خود باقی است و از بین نرفته است. همه ما باید این شرایط را درک کنیم.

بنت یادآور شد: ما در گذشته با بحران های متعددی مواجه شدیم. از جمله آن ها می توان به برگزاری انتخابات های مکرر و ظهور و بروز هرج و مرج اشاره کرد. لذا باید دانست که اکنون به سخت‌ترین لحظه های انحطاط رسیده ایم.

منبع : مهر