به گزارش مهر به نقل از سومریه نیوز، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق امروز یکشنبه وارد کشور کویت شد. وی در رأس هیأتی بلندپایه به منظور دیدار با مقامات ارشد کویت به این کشور سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، مصطفی الکاظمی پس از ورود به کویت مورد استقبال «صباح خالد الحمد الصباح» همتای کویتی خود قرار گرفت. نخست وزیر عراق در آستانه سفر خود به کویت سخنانی را مطرح کرده بود.

در همین ارتباط، الکاظمی گفته بود: کویت دیدگاه حکیمانه ای در سیاست خارجی خود دارد که مبتنی بر تجربیات این کشور است. ما به دنبال گفتگو با این کشور برای ترسیم نقشه راه منطقه ای هستیم.

سفر نخست وزیر عراق به کویت در حالی است که بغداد در حال حاضر مشغول تدارک دیدن برگزاری نشست سران کشورهای منطقه است. الکاظمی تاکنون با ارسال دعوتنامه هایی رسمی به سران چندین کشور از آنها برای مشارکت در نشست مذکور دعوت به عمل آورده است.