به گزارش مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره فرارسیدن عاشورای حسینی (ع) گفت: با وجود امیال سلسله‌ای بلند از ستمگران، نبرد علیه جور و ستم در کربلا یا سال ۶۷۰ میلادی پایان نیافت.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ۱۴ قرن بعد، مقاومت و نبرد برای آزادی همچنان در سرتاسر جهان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در عاشورای ۲۰۲۱، چراغ هدایت حسین (ع) تابنده است.