به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ماه ها از ریاست عباس نظربان در فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی وی پست نایب رئیسی فدراسیون را به فردی از خانواده همین رشته سپرد.

مرتضی ساوه شمشکی رئیس کمیته آموزش فدراسیون و رییس هیات اسکی استان تهران که سابقه سالها حضور اثرگذار در اسکی کشور را دارد به عنوان نایب رییس این فدراسیون انتخاب شد.

پیش از این کوروش صبوریان سرپرست سابق فدراسیون عهده دار این پست بود.

ساوه شمشکی را شاید بتوان فنی ترین انتخاب نظریان در مدت ریاستش دانست، چرا که در طی این مدت انتقادهای فراوانی به رئیس فدراسیون برای انتخاب مهره های غیر فنی و ناآشنا در برخی کمیته های فدراسیون شده بود.

منبع : مهر