به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مستمری مددجویان دو نهاد حمایتی بهزیستی و کمیته امداد در سال جاری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین همانطور که بختیاری رئیس کمیته امداد عنوان کرده است این میزان افزایش از فروردین ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد.

در صورتی که به هر دلیل اعتبار این افزایش در فروردین اختصاص پیدا نکند، این افزایش با مستمری اردیبهشت می‌شود.

میزان مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ برای خانواده یک نفره ۳۵۰ هزار تومان، دو نفره ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰۰ هزار، ۴ نفره ۹۰۰ هزار تومان و پنج نفر به بالا یک میلیون و صد هزار تومان بود.

که براساس مصوبه مجلس این رقم در سال جاری به ترتیب برای خانواده یک نفره ۴۲۰ هزار تومان، دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۸۰ هزار و ۵ نفر و ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

منبع : مهر