به گزارش خبرنگار مهر، بدهی به فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) یکی از عمده معضلات فدراسیون ایران طی سال های گذشته بود به خصوص که در چند مرحله شطرنج ایران را تا پای تعلیق هم پیش برد.
عمده این بدهی مربوط به مسابقات قهرمان زنان جهان می شود که در زمان مهرداد پهلوان زاده به میزبانی تهران برگزار  شد اما عدم تسویه حساب کامل با فیده در آن مقطع، پرونده مالی برای شطرنج ایران در فدراسیون جهان تشکیل داد که مشکلاتش گریبانگیر فدراسیون در دوره حسن تامینی را گرفت. 
البته علاوه بر این میزبانی بزرگ، شطرنج ایران بدهی های دیگری هم به فدراسیون جهانی داشت. البته تا به امروز مجموع بدهی های شطرنج به نصف رسیده است و شطرنج ایران فرصت دارد تا یک سال آینده بخش باقی مانده را هم پرداخت کند.
شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: وقتی خردادماه سال گذشته انتخابات فدراسیون شطرنج برگزار شد و آقای تامینی این فدراسیون را تحویل گرفت، ۱۲۰ هزار یورو به فدراسیون جهانی بدهکار بودیم. تا به امروز با وجود مشکلات مالی نیمی از این بدهی پرداخت شده و آن را به ۶۰ هزار یورو رسانده ایم. 
وی تصریح کرد: باید تا به امروز بدهی به فدراسیون جهانی را به طور کامل تسویه می کردیم اما به خاطر کمبودهای مالی قادر به انجام آن نبودیم بنابراین با فدراسیون جهانی رایزنی هایی صورت گرفت و برای انجام این مهم یعنی پرداخت ۶۰ هزار یورو باقی مانده مهلت یک ساله گرفته ایم. 
نایب رئیس بانوان فدراسیون شطرنج در مورد چگونگی پرداخت بدهی نیز تصریح کرد: تا پیش از این هر سه ماه یک بار مبلغ ۱۰ هزار یورو بابت بدهی به حساب فدراسیون جهانی واریز می کردیم اما مقرر شده بخش باقی مانده بدهی را هر دو ماه یکبار به مبلغ ۵ هزار یورو پرداخت کنیم.