به گزارش مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، صبح امروز، علیرضا کاظمی در بازدید از دو مرکز گزینش صلاحیت های عمومی و تخصصی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، که در دبستان سروش منطقه ۲ و مرکز عالی دانشگاه باهنر، درحال فعالیت هستند؛ ضمن آرزوی موفقیت برای تمام دانشجومعلمان، اظهار کرد: از مهم ترین نکات در گزینش دانشجویان جدیدالورود آشنایی و مأنوس بودن فرد با قران و نماز است.

کاظمی با اشاره به این که در گزینش دانشجویان، پای بندی به حجاب و ساده پوشی معلمانی که وارد آموزش و پرورش می شوند و نوع نگاه مخاطبین و ورودی ها برای ما حائز اهمیت است، گفت: دانش آموزان در اکثر موارد از معلمان خود الگوبرداری می کنند، بنابراین یکی از راه های پرورش دانش آموزانی با تربیت اسلامی، انتخاب معلمانی است که از بُعد نظری و عملی به اسلام و تربیت اسلامی معتقد باشند.

وی گفت: تحقیقات نشان داده است؛ در برخی از دروس مانند دروس پایه (ریاضی، فیزیک) و درس زبان، هر چه معلمان به تربیت و قوانین اسلامی پای بند تر و معتقدتر باشند، تأثیر بیشتری بر منش و رفتار دانش آموزان خواهند داشت.

سرپرست آموزش و پرورش بر حضور معلمان با انگیزه در کلاس های درس، تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از معیارهای گزینش دانشجومعلمان، میزان برنامه ریزی و انگیزه فرد، برای ورود به کلاس است و در این مسیر باید معلمان با تجربه، با ارائه یافته ها و تجربیات خود، معلمان جدیدالورود را راهنمایی کنند.

در این دو مرکز گزینش، تعداد ۲ هزار و ۴۵۰ نفر از دانشجویان آزمون سراسری ۱۴۰۰ دعوت به گزینش شده اند، که از این تعداد ۸۰۰ نفر آقا و هزار و ۶۵۰ نفر خانم هستند. در این مراکز روزانه از ۱۷۰ نفر از دانشجویان برای ورود به دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصاحبه به عمل خواهد آمد.