به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسمعیل زاده افزود: به منظور بهبود وضع تغذیه کودکان زیر پنج سال مبتلا به سو تغذیه در خانوارهای نیازمند، دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، برنامه حمایت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال را اجرا می‌نماید.
وی گفت: در این برنامه، کودکان مبتلا به سوءتغذیهء در برنامه مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم شناسایی و به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می‌شوند. در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶۰ هزار کودک در این برنامه تحت پوشش قرار دارند.
اسمعیل زاده ادامه داد: پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی، کودک مبتلا تحت پوشش برنامه حمایتی قرار گرفته و مداخله‌های لازم برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای وی انجام می‌شود. مراقبت‌های تغذیه‌ای به ویژه آموزش، مشاوره تغذیه و پیگیری توسط کارشناسان تغذیه مراکز خدمات جامع از اقدامات برنامه هستند.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: بررسی گزارش عملکرد این برنامه در سال ۱۴۰۰، بیانگر بهبودی ۵۸ درصد کودکان مبتلا به سو تغذیه و آموزش بیش از ۹۰ درصد مادران در زمینه آموزش تغذیه است.