به گزارش مهر، ابراهیم مهرانفر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: برنامه‌های سالیانه واحدها هر ساله پس از بحث و تبادل نظر در کمیته برنامه‌ریزی تدوین و با زمان‌بندی مناسب، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

بنا به اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضائی نیروهای مسلح، استان‌های خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان در گروه یک، استان‌های قزوین، خراسان جنوبی و گیلان در گروه دو و استان‌های زنجان، مرکزی و قم در گروه سه، در اجرای برنامه‌های تحول قضائی و بهبود مدیریت اداری در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در بین سازمان‌های قضائی نیروهای مسلح سراسر کشور حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

وی افزود: پس از ابلاغ، ابتدا واحدها جهت اجرای بهینه برنامه‌ها، توسط دفتر طرح و برنامه و بودجه توجیه شده سپس واحدها در پایان هر فصل، اقدامات به عمل آمده برای اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌ها همچنین امتیاز کارکنان را در سامانه «سنجش تحقق برنامه‌ها» که به همین منظور طراحی شده ثبت می‌نمایند.

مهرانفر به نحوه سنجش عملکرد واحدها پرداخت و گفت: ارزیابی بر مبنای شاخص‌های برنامه‌ای حسب مطلوبیت‌های تعیین شده، شاخص‌های بهره وری متناسب با منابع و نیروی انسانی در اختیار آن واحد و شاخص‌های حجمی حسب بیشترین فعالیت صورت گرفته به نسبت کل کشور، انجام و نتایج در قالب کارنامه عملکرد از طریق سامانه سنجش تحقق برنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی یادآور شد: شاخص‌های برنامه‌ای ۱۹ شاخص، شاخص‌های بهره وری ۵ شاخص و شاخص‌های حجمی ۶ شاخص را به منظور سنجش مناسب در خود جای داده‌اند و به ترتیب ۶۴،۱۸ و ۱۸ درصد از وزن کل را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع از تصمیم جدید کمیته برنامه‌ریزی جهت ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر استان‌ها خبر داد و گفت: به منظور دستیابی همه جانبه به اهداف و تحقق کامل برنامه‌های تحولی، استان‌های برتر همچنین استان‌هایی که رتبه‌های آخر را در هر فصل ارزیابی کسب می‌نمایند از طریق سامانه سنجش تحقق برنامه‌ها معرفی می‌شوند.