به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، محمدرضا مظلومی برای تصدی پست ریاست و عضو هیات اجرایی و مژگان نصیری جهت تصدی پست نایب رئیسی بانوان و عضو هیات اجرایی، با حضور در محل کمیته و ارائه مدارک ثبت نام کردند.
اسامی کاندیداها به این شرح است:
ریاست۱- سید محمد شروین اسبقیان ۲ – سیدمحمد پولادگر ۳ – محمدرضا مظلومی
نایب رئیس۱- سید محمد شروین اسبقیان، ۲- رقیه اله کرمی ۳ – مژگان نصیری
هیات اجرایی۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی، ۳- رقیه اله کرمی، ۴- الهه شیعه
خزانه دار۱- نعیمه نعیمی
بازرس۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی
ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط تا ۲۲ آ بان ماه ادامه دارد و مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.