به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکریان از ایجاد گرمخانه در مناطقی از مشهد و شهرهای دیگر خراسان رضوی برای مواجهه با از ایجاد گرمخانه در مناطقی از مشهد و شهرهای دیگر خراسان رضوی برای مواجهه با بحران سرما و قطع گاز خبر داد. خبر داد.
وی با توجه احتمال افزایش قطع گاز در دیگر مناطق و تداوم خاموشی وسایل گرمایی در مناطق قبلی، گفت: توصیه اکید ما به مردم این است که ضمن توجه به صرفه جویی، تدبیری برای سوخت جایگزین داشته باشند و کرسی برقی یا چراغ‌های کم مصرفی برای جایگزینی سیستم گرمایش در نظر بگیرند.
ذاکریان به حضور امدادگران در گردنه‌ها و جاده‌های برف گیر و رهاسازی خودروهای گرفتار شده در برف و یخبندان، تصادفات زنجیره‌ای و اسکان اضطراری در راه‌ماندگان گفت: در این مدت به ۴ هزار و ۵۰۵ خانوار با ١۵۵ تیم عملیاتی امداد رسانی شد که نتیجه آن ۶٢۶ مورد اسکان اضطراری بود و همچنین١٢٩ بسته ماده غذایی ٢۴ ساعته و ٧٢ ساعته در روستاهای صعب العبور و بین افراد گرفتار در برف توزیع شد.
وی تاکید کرد: زنان باردار، افراد کهنسال، کودکان و افراد بیمار در این شرایط از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و چنانچه مجبور به سفر شدند حتماً لباس گرم، مواد غذایی، شارژ موبایل، سوخت و اقلام مایحتاج را برای چند ساعت داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه تا رسیدن نیروهای امدادی دچار مشکل جدی نشوند.