به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس از مرگ بیش از هزار تن در اسپانیا و پرتغال به دلیل گرمای بی سابقه هوا در اروپا خبر داد.

این پایگاه در گزارشی افزود که موج گرما ممکن است چند هفته دیگر هم ادامه داشته باشد و با آتش سوزی جنگل ها در فرانسه، اسپانیا و پرتغال که هزاران نفر را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده، همزمان شده است.

منبع : مهر