به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال پیش مبحث هوشمند سازی در مجموعه پلیس به صورت جدی به آن پرداخته شد؛ یگان‌های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هم از جمله پلیس‌های تخصصی بود که به هوشمندسازی اهمیت ویژه داد.
می‌توان مرکز مانیتورینگ یگان ویژه را نمونه‌ای از تحقق مبحث هوشمندسازی در این یگان دانست، در این مرکز (که به آن مرکز مانیتورینگ یگان‌های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گویند) با استفاده از دوربین‌هایی که در البسه مأموران در مأموریت‌ها نصب می‌شود می‌توان عملیات‌ها را در لحظه و به صورت زنده رصد کرد.
این دوربین‌ها می‌توانند تصاویر را به صورت زنده برای مرکز مانیتورینگ ارسال کنند و فرمانده ای که در مرکز مانیتورینگ حضور دارد هم می‌تواند توصیه‌های لازم را در لحظه به مأموران داشته باشد.
در واقع می‌توان گفت رصد زنده عملیات‌ها در مرکز مانیتورینگ یگان‌های ویژه امکان مدیریت مأموران در عملیات‌های حساس را به فرماندهان این یگان می‌دهد.